"Vores fysiske omgivelser påvirker vores liv og former vores samfund. Arkitekturen er den konkrete ramme og det redskab, der kan forstærke, forandre og understøtte."

 

Vi tror på, at enhver kontekst rummer et værdiskabende potentiale. Med afsæt i vores erfaring, sanser og kreativitet udfordrer vi rammerne for at transformere og generere nye kvalitetsskabende sammenhænge. En bygning skal for os være afklaret, æstetisk såvel som funktionelt, for at være vedkommende og berigende for dens omgivelser og brugere.

 

Vi arbejder for og med mennesker, som deler vores vision om at gøre en forskel. Fra bygherrerådgivning, den tidlige analyse, over idé og konceptudvikling - til det færdige byggeri. Med afsæt i opgavens kompleksitet og ambitionsniveau sammensættes faglige ressourcer fra vores netværk.

Vi er en lille og smidig tegnestue, som indgår samarbejder på tværs af discipliner og organisationer, og trækker på mange års erfaring inden for alle byggeriets faser.

Hans Vogel, Partner Arkitekt maa

Hans har som ledende designansvarlig arkitekt på en række større opgaver forankret en kobling mellem funktionel kompleksitet og klar formgivning – æstetisk.

 

Hans er stærk i analysefasen og ved inddragelse af bruger og bygherre ved programudvikling og ikke mindst skitsering. Hans har en bred erfaring med forskellige typologier og funktionelle afsæt.

 

Hans favner og behersker hele den arkitektfaglige palette fra de store linier tegnes, til løsning af byggetekniske detaljer. Hans kan som ledende rådgiver sikre den arkitektoniske kvalitet gennem hele projeltudviklingen.

Michael Brunbjerg, Partner Arkitekt maa

Michaels kernekompetence ligger inden for ledelse af projekter, hvor han som ambitiøs og dreven projektleder evner at kombinere styringsværktøjer med høj faglig og konstruktiv dialog, med det mål at sikre optimale løsninger.


Som rådgiver har Michael gennem en række større byggerier opnået erfaring med at håndtere og analysere komplekse strukturer og organisationer, og evner herigennem at sætte disse i spil i nye konceptuelle konstellationer.


At skabe den rette balance mellem æstetik, program og kontekst er Michaels styrke - fra den tidlige behovsafdækning og skitsering af ideer og vision, til udvikling af projekter og i sidste ende ibrugtagning af de endelige brugere.

Julie DaugaardPartner Arkitekt maa

Julies primære kompetence er inden for udvikling af projekter, og Julie er således optaget af at omsætte bygherres drømme og visioner til konkrete og kvalitetsskabende løsninger.

 

Med Julies mangeårige erfaring som sagsarkitekt og ledende designansvarlig arkitekt på en række større opgaver, er Julies styrke at fastholde og forankre den arkitektoniske ambition, ved at sikre afklaret og konsistent balance mellem æstetik, program og kontekst.

 

Julie har desuden stor erfaring med formidling og kommunikation, og har sideløbende fungeret som vejleder, workshopafholder, forelæser og censor ved KADK.

CV

 • Tegnestuen Kontekst stiftet 2018, Indehaver, Partner
 • Optaget i censorkorpset for de kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2006-2010
 • Ansat ved Henning Larsen Architects, 1997-2018
 • LAK Efteruddannelse 2018 -Ledelse af Arkitektonisk kvalitet
 • Ansat ved 3XN, 1994-1996
 • Arkitekt maa fra Det Kongelige Danske Kunstakademi København, 1994

CV

 • Tegnestuen Kontekst stiftet 2018, Indehaver, Partner
 • Optaget i censorkorpset for de kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014-2022
 • Ansat ved Henning Larsen Architects, 1999-2017
 • Underviser ved KADK - Kunstakademiets Arkitektskole 2004-2013, 2018-
 • Egen praksis - Arkitekt, Michael Brunbjerg siden 2008
 • Forskellige projektlederuddannelser 2008 – 2017
 • Arkitekt maa fra Det Kongelige Danske Kunstakademi København, 2004

CV

 • Tegnestuen Kontekst stiftet 2018, Indehaver, Partner
 • Optaget i censorkorpset for de kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2018-2022
 • Ansat ved Henning Larsen Architects, 2006-2018
 • Diplomuddannelse i Design Ledelse fra KADK 2017
 • Medstiftende partner af ANARK - kunstnerisk praksis siden 2010
 • Underviser ved KADK - Kunstakademiets Arkitektskole 2004-2018
 • Ansat ved 3XN, 2003-2006
 • Arkitekt maa fra Det Kongelige Danske Kunstakademi København, 2003

Tegnestuen Kontekst ApS

 

Abel Cathrines Gade No. 6, 1654 KBH V

 

info@kontekst.dk

+45 3112 1709

CVR 39278553