TEGNESTUEN KONTEKST ApS

Glentevej 70B 2.th

2400 København NV

info@kontekst.dk
CVR:
39 27 85 53KONTEKST er en tegnestue i København, hvis partnere og dygtige kollegaer har mange års erfaring inden for arkitekturens og byggeriets alsidige skalaer og faser. Vores engagement er baseret på fælles faglige ambitioner og syn på designprocesser, skabt gennem mange års fagligt og kollegialt samarbejde.

Michael Brunbjerg og Julie Daugaard etablerede tegnestuen i februar 2018, Hans Vogel blev en del af partnerkredsen i september 2018 og Lars Steffensen kom til i september 2020.


Profil

Arkitektur bliver ikke til i et tomrum, og derfor er ’kontekst’ både vores navn og et nøglebegreb for os. Den bedste arkitektur, hvor æstetik, funktionalitet og bæredygtighed går op i en højere enhed, mener vi, skabes i forhandling med projekternes kontekst i bred forstand; fysisk, historisk, socialt og kulturelt. Vi er optaget af at skabe arkitektur, der fremhæver stedets og omgivelsernes iboende kvaliteter, men samtidig udfordrer og transformerer vi for at skabe de bedste rammer for menneskers liv og virke.

 

På samme måde er vi optaget af den kontekst, som det arkitektoniske arbejde foregår i. Vores erfaring har vist os at den bedste arkitektur skabes gennem tværfaglig dialog og vidensdeling. Vores mål er således at skabe stærke arkitektoniske løsninger gennem tillidsbaserede, involverende samarbejder med relevante fagspecialister og på tværs af branchens discipliner, organisationer, brugere og bygherrer.

Samarbejde

Et samarbejde med os vil være baseret på fælles ambitioner, tillid og smidighed. I praksis betyder det, at der altid vil være mindst én fast tilknyttet partner gennem hele processen. Efter opgavernes karakter og størrelse afstemmer vi vores indsats og inddrager relevante samarbejdspartnere og specialister. Gennem mange års arbejde med helhedsplanlægning, tidlige procesforløb, behovsanalyser og programmering samt konceptudvikling, design og ledelse har vi opbygget et stærkt netværk som er kilde til både opgaver og samarbejder. Vores samlede netværk er i allerhøjeste grad også der, hvor vi finder faglige interessefællesskaber og inspiration.Fokusområder

Vi spænder over en bred vifte af interesser og ekspertise, og vil især fremhæve fire fokusområder.

 

Boliger

Vi er optaget af at skabe optimale og bæredygtige rammer for menneskers behov, sundhed og drømme. Vores engagement er baseret på lang erfaring med alle boligbyggeriets skalaer og facetter, spændende fra bebyggelsesplaner over etageboliger til fritstående huse.

 

Sundhedssektoren

I mange år har vi beskæftiget os med sundhedssektoren og den relaterede forsknings- og undervisningsverden. Arkitekturen spiller en afgørende rolle i forhold til de udfordringer som fysisk og psykisk sårbare mennesker møder, og også som daglig arbejdsplads for et stort sundhedspersonale, forskere, undervisere og studerende.

 

Storskala planlægning

Når vi arbejder med masterplaner, fra byudviklingsplaner til specialiserede campusplaner, er vi bl.a. optaget af at skabe balance mellem det byggede og landskabet, nyt og eksisterende samt offentlige og private zoner og gradueringer derimellem. Dynamik, aktivitet, tryghed og funktionsfordelinger er alle vigtige fokuspunker, og qua langsigtede realiseringsprocesser må der være åbenhed for naturlige ændringer i mål og vilkår over tid.

 

Kulturbyggeri

Sidst men ikke mindst, har kulturbyggeri altid været centralt for os. Kultur skaber fællesskaber, perspektiv og kritisk debat, og arkitektur der understøtter denne konstante udvikling, har vi med stort engagement beskæftiget os med i form af museer, kulturhuse, musikhuse og meget mere.

TeamHans Vogel arkitekt maa, partner og designansvarlig

T     2122 5160

M    hans@kontekst.dk


Lars Steffensen arkitekt maa, partner og designansvarlig

T     6131 3219

M    lars@kontekst.dk


Andreas Brink arkitekt maa

T     2285 0015

M    andreas@kontekst.dk


Audrey Ambrose piccoline

M    audrey@kontekst.dk

Debbi Hededam Thuesen bygningskonstruktør og Tegnestuechef
T   
2285 0152

M    debbi@kontekst.dk

Jonatan Tau Svendsen bygningskonstruktør
T    2285 0067

M    jonatan@kontekst.dk

Lisa Minde arkitekt maa
T

M    lisa@kontekst.dk


Marie Kjærgaard Goodstein arkitekt maa

T     2285 0068

M    marie@kontekst.dk


Rebecca Lund Sørensen arkitektpraktikant 

M    kp2@kontekst.dk


Peter Dalsgaard arkitekt maa

T     2285 0198

M    peter@kontekst.dk


Julie Daugaard arkitekt maa, partner og designansvarlig

T     5174 6415

M    julie@kontekst.dk


Michael Brunbjerg arkitekt maa, partner og adm. direktør

T     3112 1709

M    michael@kontekst.dkAnne-Cathrine Krum Thorning  arkitekt maa

T     2285 0163

M    annecathrine@kontekst.dk


Camilla Skjolding arkitekt maa

T     2285 0151

M    camilla@kontekst.dk

Jonas Westfeldt Astrup bygningskonstruktør

T     2285 0158

M    jonas@kontekst.dk


Lizette Araza Jensen arkitekt maa, DGNB konsulent

T     2285 0172

M    lizette@kontekst.dk


Magnus Noe studentermedhjælper

T     

M    magnus@kontekst.dk


Omar Abdelmobdy arkitektpraktikant 

M    kp1@kontekst.dk

Per Kræmmer bygningskonstruktør

T     2285 0183

M    per@kontekst.dk