Bebyggelsesplan


Lillevejshusene
Bebyggelsesplan i Greve


I forstadens udbredte parcelhuskvarterer indskriver Lillevejshusene sig på tværs af de enkeltstående frit placerede enfamilieshusene som en grøn kile der binder kultur og natur sammen.

Bebyggelsesplanen foreslår i kontrast til kontekstens nære omgivelser at placere et rækkehusanlæg der både rummer bolig og erhverv og dermed åbner op mod sine omgivelser og kan blive et lokalt samlingssted.

Projektets ambition er at skabe en åben bebyggelses struktur der fra øst mod vest skaber et frit tilgængeligt grønt strøg mellem Hundige strandvej og Trylleskoven. Bebyggelsen åbner sig mod øst med et lille torv og griber den bymæssige karakter mod strandvejen.



Bygherre
Jacob Felskov

Entreprenør

Areal: 3.400 m2

År
2018 -