Konkurrenceforslag til Phønix Mølle


Møllestuen- Et fleksibelt fælleshus

En kulturstue på Lindelse Møllegård


Den nye bygning består af en bærende trækonstruktion, der rejser sig fra det eksisterende og delvis genetablerede kampestensfundament. I det indre rum udspændes en halvspær-gitter- tagkonstruktion i træ, der taktvis brydes af tre markante ovenlys. Under tagkonstruktionen åbner facaden sig mod haven og forbinder det indre rum og landskabet.
Når du træder indenfor, møder du stedets historie i de gamle tegl fra staldbygningens ruin, som genbruges og anlægges som gulvbelægning ved ankomsten, samt på og omkring de to funktionskerner i hver ende af bygningen. I det ydre drager den store tagflade af træspån referencer til Møllen, mens facaden med oplukkelige partier og skodde mod gården og haven tillader Møllestuen et omskifteligt udtryk.


Facadens oplukkelige fleksibilitet muliggør varierende konfigurationer, såsom fuldt åben, delvist åben eller helt lukket, hvilket tilføjer en dynamisk dimension til bygningens taktfaste struktur. Alt efter behov kan facaden lukkes for at bevare privatliv i gårdrummet mod Møllegården.
Den store sal er inddelt med to funktionskerner, toiletter og garderobe i den ene, og køkkenfaciliteter og depot i den anden. Ved brug af skodder kan bygningen lukke om sig selv og, huse koncerter og biograf, samt rumme et indre fællesskab. De tre ovenlys står åbne mod himlen og lader naturligt dagslys strømme ind. Køkkenet kan åbnes op og henvender sig til Møllestuen, der giver anledning til at holde madfestivaler, fællesspisninger, bar, café og andre kulturelle begivenheder der trækker flere besøgende til Lindelse.


Ved genopførslen af staldruinen har vi lagt vægt på at bevare og genanvende de oprindelige materialer. De øvrige konstruktioner, indervægge og dæk opbygges af biobaserede og genanvendte materialer, der minimerer byggeriets samlede karbonaftryk.
Det er intentionen at skabe et stedbundet mødested, der integrerer eksisterende og lokale materialer i et klimavenligt byggeri. Der anvendes materialer, der er forankret i stedet og som patinerer smukt. Bygningen skal leve, være rumlig og foranderlig, i udtryk og anvendelse. Gennemluftet og sval en varm sommerdag, lun og tæt en stjerneklar vinternat.
Forholdet mellem Phønix Mølle, Møllestue og ‘privaten’ bliver tydeligt gennem materialevalg og udtryk. Møllestuen manifesteres i en separat længestruktur der sammen med Phønix Mølle bliver en del af det offentlige rum på gården. Det karakteristiske mølletag i træ og den varme, rødlige farve i muren gentages i de ydre materialer på Møllestuen med det formål at guide besøgende til de offentlige faciliteter.


Konkurrence udbyder

Realdania "Stedet tæller X"


Areal

220 m²


År
2024