Stien rundt Sonja Ferlov Gallery er formet af hendes skulpturers kropslige egenskaber. Sammenspillet mellem den klare geometri i cirklen og Sonja Ferlovs organiske geometri vil give liv og kontrast til den frodige natur på Bornholm og det brusende hav.

Vand

Land

Himmel

Situationsplan

Det blå element, kyststikringstiltag

Omfang af naturgenopretning


Kultur


Ferlov pavilionVor rolle som byggherrerådgiver for Estate Ferlova Mancoba der i samarbejde med den japanske arkitekt Tadao Ando udvikles et skitseprojekt til udstillingspavillonen, der skal huse billedkunstner Sonja Ferlovs skulpturer på Kjærenæsgrunden i Allinge, Bornholm. Den unikke beliggenhed spillede en afgørende rolle for Sonja Ferlovs kunstneriske arbejde.


Kunst, arkitektur og natur er tænkt som en symbiose, der tilsammen skaber rammen for en
storslået, ambitiøs publikumsoplevelse. Bygningens glasfacader vil synliggøre kunsten, og skabe et åbent rum mellom bygning og landskab der kan opleves til alle døgnets tider.


Kjærenæsgrunden ligger på kanten mellem Allinge og Østersøen. Grunden var oprindeligt en klassisk bornholmsk klippekyst, men i begyndelsen af 1960erne blev arealet opfyldt for at understøtte fiskeindustrien på Bornholm. Den har været i brug for industribygninger og lagerfaciliteter frem til 2011, men i dag henligger den som et restareal for tidligere tiders industri og bruges kun aktivt under Folkemødet. Opfyld henligger stadig med en eksisterende kystsikring, der beskytter mod erosion af området. Det er dette restareal, som vil blive trans­formeret til en natur- og kulturattraktion.


Udstillingspavillonen vil være trukket tilbage fra kysten og efterlade et areal foran, som gør det muligt at føre grunden tilbage til den oprindelige grundklippe. Ved at blotlægge grundfjel­det kan vigtige såkaldte ”rockpools” blive genskabt og sikre levesteder for en lang række af smådyr. Efter blotlægning af grundfjeldet kan de naturlige vegetationstyper som strandeng, strandsump og kystnær løvskov reetablere sig på Kjærenæsgrunden. Den overordnede land­skabelige ide er, at de besøgende oplever en sanselig bevægelse fra byen til kunsten over i løvskov, strandeng og klipper for så at ende ved havet. En oplevelse som vil være en fortælling om biodiversitet og vigtigheden af naturgenopretning.


Bygherre
Estate Ferlov Mancoba

Areal

Bygning 900 m2  

Landskab 7000 m


År
2021-