Ølsemagle før landbrugsreformen

Ølsemagle landsby ca. 1780

Ny fortætning af landsby 


Bebyggelsesplan


Ølsemagle Gårdhuse

Skitseprojekt 


Ny tæt-lav bebyggelse


For Felskov Entreprise Aps udvikler vi en boligbebyggelse i landsbyen Ølsemagle, 3 km fra Køge, tæt på rekreative områder i Fredsskoven og det nye kollektive trafikknudepunkt i Køge Nord. 

 

Bebyggelsesplanen er en fortolkning og genskabelse af landsbyens tidligere fortætning med mange mindre gårde, der før landboreformerne lå tæt som perler på en snor langs det tidligere å-forløb ved Ølsemagle Kirkevej. Bygningsstrukturen i Ølsemagle er tæt-lav boligbebyggelse inspireret af landsbyens bondegårde, udlagt som klynger i et sammenhængende landskab. Bebyggelsesplanen udvikles med fokus på at imødekomme nye fællesskaber og bæredygtighed i en landsby med boliger rettet mod børnefamilier, enlige og seniorer.


Projektet omfatter 106 boliger af forskellig størrelse og typologi, lejligheder, ældreboliger og rækkehuse sammensat i længe bygninger i to etager om et fælles adgangsgivende gårdrum. Gårdrummet kan fungere som samlingssted og fælles opholdsareal for boligklyngen. De syv gårdstrukturer omgives af et fælles landskab som alle boligerne har adgang til, rækkehusene i bebyggelsen har haver mod det fælles landskab.


Bebyggelsens ydre udtryk henter materialer og farveholdning i landsbykirken som er nærmeste nabo. Røde tegltage og facader af røde genbrugs teglsten.Medrådgiver
Køge Kommune, Felskov Entreprise ApS

Grundareal
24.424 m²

Boligareal
8.800 m² fordelt på rækkehuse, lejligheder og ældreboliger, i alt 106 enheder

Boligstørrelser
Mellem ca. 60 og 120 m²

År
2020 -