Kultur


Roskilde FestivalRoskilde Festival på Musicon - Et åbent mødested, der skal kunne bruges af flere til mere.

Projektets kerne er transformationen af Hal 9 på MUSICON som helårsaktiv ramme omkring festivalens fællesskaber og partnere, samt en helt ny performance venue, der kan huse musik, kunst, dans, performance og andre publikumsrettede aktiviteter.


Forankret i Roskilde, men med en ambition at inspirere langt ud over kommunens grænser. Huset bliver hjemsted for Roskilde Festivals helårsaktiviteter, egnsteateret Aaben Dans og øvelokaleforeningen Råstof Roskilde.


Medafsæt i en radikal bæredygtighedsambition skal der realiseres et bygget projekt for Roskilde Festival-gruppens helårsaktiviteter på Musicon. Projektet skal fungere som et bofællesskab hvor klimahensyn, kreativt skabervirke og inviterende kunstneriske og sociale fællesskaber er kernen i et byggeri, der folder sig ud i samspil med omgivelserne.


Tegnestuen Kontekst bistår Roskilde Festival-gruppen som bygherrerådgiver. Projektet er under planlægning og forventes realiseret indenfor de kommende år.

Bygherre
Roskilde Festival-gruppen

Areal

x


År
2018-