Konkurrence 


Phønix Mølle


Møllestuen- Et fleksibelt fælleshus


Vi var med i Realdanias konkurrence "Stedet Tæller X". Med vort forslag til den nye kulturstue på Lindelse Møllegård med en delvis genetableret kampestensfundament udspændes i en halvspær-gitter-tagkonstruktion i træ der taktvis brydes af tre markante ovenlys. Under tagkonstruktionen åbner facaden sig mod haven og forbinder det indre rum og landskabet.


Tillykke til vinderen!


Læs mere


Projekt


BioInnovation Institute
Et nyt & inviterende fælles miljø


I forbindelse med den gradvise vækst af BioInnovation Center, udvikler tegnestuen for Pension Danmark Ejendomme på en omdannelse af det tidligere COBIS hovedsæde med en gennemgribende transformation og udbygning af fællesområderne, som skal emme af vidensdeling & innovation.


Læs mereProjekt

Gyldendal Forlag
Ny åbenhed mod byen


I det centrale København har Gyldendals Forlag haft til huse i bygningerne ved Klareboderne og Pilestræde siden 1787.
Bygningerne omkring dette hjørne skal nu undergå en gennemgribende transformation for bedre at illustrere mod omgivelserne de mange forskellige aktiviteter i forlagets indre. 


Læs mere
Projekt


Smedjen

Ferielejligheder


Gårdens vestlige længe, som oprindeligt fungerede som hestestald og smedje, er blevet omdannet til ferielejligheder for små familier og par. Lejlighederne er bygget og indrettet i en enkel og moderne stil, med rolige gråtoner på gulve og vægge i kontrast til de store umalede træoverflader, som giver en varm glød.


Læs mere


Projekt


DTU Nano 
Byggeprogram 


I tæt samarbejde med ERIK Arkitekter, LabAdvies, Spangenberg & Madsen Ingeniører har Kontekst udarbejdet illustreret byggeprogram for DTU Nano. Med status af Nationalt Center for nanofabrikation og karakterisering er DTU Nano en højt specialiseret enhed på Campus DTU.


Læs mere


Villa i lyngby


Projekt


Villa på Kronprinsensvej

Ombygning


Transformation af et plans statslånsvilla på Frederiksberg.

Læs mere
Projekt


Fællesskabsbyggeriet
Roskilde festival

Bygherrerådgivning


Roskilde Festival Gruppen og Roskilde Kommune er gået sammen om at realisere et ambitiøst projekt på Musicon. Et almennyttigt og bæredygtigt hus for kunst, kultur og frivillighed, der bidrager til udvikling af bydelen Musicon. 

Læs mere


Projekt

Broløkke 
Nyt kulturelt samlingssted


Herregården Broløkke på det sydlige Langeland skal i fremtiden være kulturelt samlingssted og feriemål. Ud over det eksisterende hotel skal nye faciliteter tilbyde konferencecenter, selskabslokaler, bryggeri, gårdbutik, cafe, restaurant, spa og ferieboliger til gavn for både lokalbefolkning og besøgende på Langeland.


Læs mereProjekt

Georg Jensen
Flagship store

I samarbejde med Georg Jensen har KONTEKST udviklet projektet for Georg Jensens nye ’Concept Store’ i Melbourne, Australien. 

Læs mereProjekt

Østre skole
Omdisponering af funktioner

I samarbejde med CK&CO har vi udarbejdet et mulighedsstudie for transformation af Østre skoles gamle bygninger til boligformål. Målet med studiet er at bevare og transformere bygningerne på en måde, så historien om deres særlige fortid stadig fortælles i både de indre rumligheder og facadernes udtryk.


Læs mereKonkurrence


Slivsø


Et fælleskab for sanser og synergier


Vort andre konkurrencebidrag til Realdanias "Stedet Tæller X" ligger ved den lille pumpestation i Slivsø. Der etableres et nyt samlingssted, hvor besøgende kan nyde den fantastiske natur. Områdets spændende historie og rige dyre- og planteliv udfoldes og formidles i nye arkitektoniske rammer, der inviterer til ophold og aktivitet i fællesskab.


Tillykke til vinderen!


Læs mere


Projekt


Kostald
Restaurant og eventsalBroløkke Herregårds gamle kostald har gennemgået en stor men respektfuld ombygning, hvor bevaring af bygningens oprindelige karakter i kombination med velvalgte og rustikke arkitektoniske løsninger er med til at forene stedets historie og fremtid.


Læs mereProjekt


DTU 2. Kvadrant

Strategisk udvikling

Projekt


Kviestalden

Værelser til konferencegæster


Den gamle kviestald er blevet ombygget, så den rummer en række mindre værelser for par og konferencegæster. Værelserne er bygget og indrettet i en herskabelig stil og med inspiration fra hovedhusets store rigdom af detaljer, mønstre og farver - alt sammen i en moderne fortolkning og med et enkelt arkitektonisk udtryk.


Læs mere


Projekt

Villa i Lyngby
Om- & tilbygning


Med blik for kvaliteterne i en eksisterende gulstensvilla beliggende på en smal, karakterfuld og stærkt kuperet grund med tæt kontakt til skovbrynet, Sorgenfri slotshave blev idéen om en transformation skabt i fællesskab med bygherre og entreprenør. Et nyt længehus opstår. 


Læs mere
Projekt


Ølsemagle Gårdhuse
Bebyggelsesplan


For Felskov Entreprise Aps har vi udviklet en boligbebyggelse i landsbyen Ølsemagle, 3 km fra Køge, tæt på rekreative områder i Fredsskoven og det nye kollektive trafikknudepunkt i Køge Nord.


Læs mere


Projekt


Gentofte Sognehus
Vundet konkurrence


Læs mereProjekt


Sommerhus
Et moderne hus med stråtag


På en skøn naturgrund med udsyn til hav og land, tegner vi et sommerhus i samarbejde med vores gode tidligere kollega Arkitekt Troels Troelsen. Sommerhuset bliver en moderne fortolkning af områdets karakteristiske bondehuse med stråtag.

Læs mere
Projekt


Boliger i Eventyrhaven
Ny bebyggelse nær Odense Å

I samarbejde med 5E byg og VITA Ing. deltog KONTEKST i en udbudskonkurrence om køb og opførelse af nye boliger ved Eventyrhaven i Odense centrum. På denne centralt beliggende grund, på hjørnet mellem Albanigade og Kronprinsensgade og Odense Å i umiddelbar nærhed, danner projektet en bymæssige overgang mellem park og et historisk villakvarter.


Læs mereProjekt


Tølløse Sognegård
Mulighedsstudie

For Tølløse Sogns menighedsråd har vi udarbejdet et studie af muligheder for udvidelse af sognegårdfaciliteterne i forbindelse med Tølløse Kirke. Studiet vil danne grundlag for provstiets og sognets beslutningsproces samt for et kommende skitseprojekt.

Læs mere


Projekt


Ferlov pavilion
Kultur 


Vor rolle som byggherrerådgiver for Estate Ferlova Mancoba der i samarbejde med den japanske arkitekt Tadao Ando udvikles et skitseprojekt til udstillingspavillonen, der skal huse billedkunstner Sonja Ferlovs skulpturer på Kjærenæsgrunden i Allinge, Bornholm. Den unikke beliggenhed spillede en afgørende rolle for Sonja Ferlovs kunstneriske arbejde.


Læs mere


Projekt


Gårdbutik

Reception og gårdbutik


Ved siden af ankomstportalen er en del af den gamle herskabsstald omdannet til reception og gårdbutik. De oprindelige ydermure og konstruktioner samt det smukke hvælvede loft er bevaret som en rustik kontrast til de nye mere forfinede overflader og den snedkerfremstillede, indbyggede reol og skranke. 


Læs mere
Projekt


Addition af uderum 
TilføjningMed fokus på materialer, detaljer, stemning og skala er der omhyggeligt tilføjet nye overgange og rum.


Læs mere


Projekt

Broløkke Herregård
Om- & tilbygning


Renovering af udemiljø


Læs mere
Projekt


Driftlederbolig

Ferielejligheder


Den gamle driftlederbolig er blevet omdannet til store luksuriøse ferielejligheder for større familier og grupper. Lejlighederne er bygget og indrettet i en herskabelig stil og med inspiration fra hovedhusets store rigdom af detaljer, mønstre og farver - alt sammen i en moderne fortolkning og med et enkelt arkitektoniske udtryk.


Læs mere

Sogenfrigade


Projekt

Nyt etagebyggeri

på Nørrebro

Gennemlyste lejligheder bag grønne altaner


I tæt samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter og flere rådgivende ingeniører glæder vi os over at være en del af dette projekt centralt i det indre Nørrebro i København. KONTEKST har bidraget med udvikling og projektering af dette nye boligprojekt. I den bymæssige sammenhæng, præget af karrébebyggelse, indpasses dette nye etagebyggeri med boliger i 6 etager.


Læs mere
Projekt


Ramløse Øst
Ny grøn bydel


Vi udvikler en bebyggelsesplan for ny boligbydel i de naturskønne nordsjællandske omgivelser mellem gamle Ramløse By og Arresø. Bydelen bliver en oplevelsesrig og varieret grøn bydel i Ramløse Øst, og vil imødekomme både nye fællesskaber i varierede bomiljøer rettet mod børnefamilier og seniorer samt bæredygtighed og klimaudfordringer.


Læs mere


Projekt


Nyt Herlev Hospital
Konsulent


Som tidligere arkitektrådgivere på Nyt Herlev Hospital, fra konkurrence til udførsel, har tegnestuen bistået som konsulent for Konsortiet bag Nyt Herlev Hospital i projektets sidste fase.


Læs mere


Projekt


Tjørnegårdsskolen
Bæredygtig renovering

Roskilde Kommune ønsker at forbedre kommunens skoler og med et bæredygtigt fokus, er en forbedring og optimering af Tjørnegårdskolens indeklima sat i gang.

Læs mere


Projekt


Lillevejshusene
Bebyggelsesplan i Greve


I forstadens udbredte parcelhuskvarterer indskriver Lillevejshusene sig på tværs af de enkeltstående frit placerede enfamilieshusene som en grøn kile der binder kultur og natur sammen.

Bebyggelsesplanen foreslår i kontrast til kontekstens nære omgivelser at placere et rækkehusanlæg der både rummer bolig og erhverv og dermed åbner op mod sine omgivelser og kan blive et lokalt samlingssted. 


Læs mere 
Projekt

Nordgården
Kursus-, konferencecenter & ferieboliger

I helhedsplanen for Nordgården transformeres den eksisterende gård, hovedhuset og de tilhørende landbrugsejendomme, til et kursus- og konferencecenter for virksomheden PNO.Læs mere