Bolig


Etagebyggeri på Nørrebro
Gennemlyste lejligheder


I tæt samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter og flere rådgivende ingeniører glæder vi os over at være en del af dette projekt centralt i det indre Nørrebro i København. KONTEKST har bidraget med udvikling og projektering af dette nye boligprojekt. I den bymæssige sammenhæng, præget af karrébebyggelse, indpasses dette nye etagebyggeri med boliger i 6 etager.

 

Byggeriet afslutter den eksisterende karré og søger gennem kontur og facadeudformning og indskrives i den nære kontekst ved facadernes rytmer, konturer og proportioner. I det ydre er det gennemgående materiale mørkt metal der indrammer de store gående glaspartier. Store beplantede altaner danner vigtige grønne elementer i facadens relief.  I det indre er de gennemlyste boligers vægge og gulve beklædt med træ i kontrast til rå betonlofter og mørke stålkonstruktioner i facaderne.


Medrådgivere
Rådg. Ing. Anders Christensen ApS, JL Engineering A/S, Haldager Consult ApS, Thornton Tomasetti, Rambøll

Entreprenører
Tscherning A/S, Kai Andersen A/S

Areal
1.000 m²

År
2018 - 2021