Credits: Pavilion of Kingdom of Bahrain

Credits: Pavilion of Japan

Credits: Pavilion of Germany

Credits: Pavilion of Denmark


Bolig


Villa i Brønshøj
Tilbygning


For en børnefamilie i Brønshøj har vi udarbejdet et skitseforslag til en omdisponering og mulig udvidelse af deres villa med ny børnefløj. Villaen fremstår i dag som en spændende og sammensat bygningsmasse med tilbygninger fra flere forskellige perioder – en struktur som den nye fløj både vil indskrive sig i og sammenbinde.

 

Den eksisterende villa er bygget i 1941 men er udbygget flere gange siden, så den i dag fremstår som et langt volumen i flere niveauer og med skiftende facadeudtryk. Med skitseforslaget tilføjer vi en ny fløj med værelser og ophold til familiens børn, og det nye volumen lægger sig som et mellemniveau, som sammenbinder husets eksisterende niveauer og flows, mens det udvendigt er med til at afgrænse og definere haverummet. Udvidelsen medfører desuden en omdisponering og opdatering af nuværende rum.Bygherre
Privat

 

Areal
40 m2

År
2020